CHINA
交易次数:21 21

MACHINE ENGRAVED: MODEL: VE1-1325, MAKER: EXCITECH, NEW 100% INSCRIBED MACHINE (USING DIGITAL TECHNOLOGY) USED TO CORRECT NON-METALLIC MATERIALS, MODEL: VE4-1224D CAPACITY: 21.8KW, VOLTAGE: AC380/ 3PH/ 50HZ, MAKER: EXCITECH, NEW CUSTOMERS 100% MACHINE ENGRAVED: MODEL: VE1-1325V, MAKER: EXCITECH, NEW

OTHER COUNTRIES
交易次数:2 2

THUỐC THÚ Y: OXYTOCIN-20 (100ML)-(OXYTOCIN) DUNG DỊCH TIÊM. TĂNG CO BÓP TỬ CUNG, CHỐNG SÓT NHAU, KÍCH THÍCH TIẾT SỮA..HSD: THÁNG 12/2019.MỚI 100% THUỐC THÚ Y: OXYTOCIN-20 (50ML)-(OXYTOCIN) DUNG DỊCH TIÊM. TĂNG CO BÓP TỬ CUNG, CHỐNG SÓT NHAU, KÍCH THÍCH TIẾT S

�5-WAY PUNCHING MACHINES, USED FOR PUNCHING HOLES IN WOOD, THE MODEL EH0924, BRAND EXCITECH, VOLTAGE 380V / 50HZ / 3PH CAPACITY 14.7KW, NEW 100%

GERMANY
交易次数:1 1

CHẤT XÚC TÁC KÍCH THÍCH PHẢN ỨNG SILANE GENIOSIL CS2 DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ NHÂN TẠO

CHINA
交易次数:1 1

CNC WOOD WORKING MACHINES, BRAND EXCITECH MODEL: E5-1530D CAPACITY OF 27KW, 380V-50HZ, 1800 * 2500 * SIZE 2300MM. NEW 100%

各国出口商数量 显示全部(3)  取消筛选